Deze algemene voorwaarden zijn van De Schoonheidskamer, gevestigd op De Overtoom 22, 1823 BN  Alkmaar. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37118433. BTW nummer NL185381789B01.

Bij het aangaan van een afspraak die persoonlijk, telefonisch of per e-mail is gemaakt, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht aan deze website, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie is gepubliceerd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie.

2. Afspraken

U kunt ons telefonisch/sms/what’s app (0618081722) of per e-mail () bereiken. U kunt altijd een afspraak verzetten of annuleren, mits u dit minstens 24 uur van tevoren doorgeeft. Bij te laat afzeggen of bij afwezigheid zonder afmelding wordt € 50,00 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Bent u te laat op de afspraak dan is het mogelijk dat de behandeling niet helemaal uitgevoerd kan worden of dat een extra behandeling moet worden ingepland. In dat geval zijn de extra kosten voor uw rekening.

3. Aansprakelijkheid

De Schoonheidskamer verklaart hierbij dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Echter kan nooit gegarandeerd worden dat dit resultaat daadwerkelijk bereikt zal worden. De Schoonheidskamer geeft 6 weken garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien u de nazorginstructies voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

4. Garantie

De Schoonheidskamer gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die zijn gecontroleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. De Schoonheidskamer is GGD gecertificeerd waardoor u gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt. Op www.veiligpmu.nl vindt u nadere informatie evenals de vermelding van de De Schoonheidskamer.

5. Klachten

Indien u een klacht heeft over een behandeling of product, moet u deze zo spoedig mogelijk doch binnen zeven werkdagen na de behandeling schriftelijk melden aan De Schoonheidskamer. De Schoonheidskamer verplicht zich binnen zeven werkdagen een adequaat antwoord te geven. Indien dit niet tot een oplossing van het geschil leidt, kunt u zich wenden tot NSGP (Nederlandse Stichting voor Geregistreerde Permanente Make-up specialisten). De Schoonheidskamer is hiervan lid.